HRS-Dalmatinska 12,P.P.149,10000 Zagreb,Tel: +385 (0)1 48 48 765,mail:info@diving-hrs.hr

 

Škole ronjenja u Hrvatskoj

Športsko-rekreacijska ronilačka aktivnost u Hrvatskoj koordinirana je preko HRVATSKOG RONILAČKOG SAVEZA (HRS), krovne ronilačke institucije u Hrvatskoj. HRS kroz svoje članice ostvaruje program školovanja ronilaca, organizaciju športskih aktivnosti i natjecanja, ekoloških akcija i promidžbu ronjenja kao značajne turističke grane u Hrvatskoj. Kao dugogodišnji član C.M.A.S.-a (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques - World Underwater Federation) HRS je razvio i nastavne programe za ronilačke kategorije, a prema preporukama i standardima CMAS-a.
Osim ronilačkih škola koje educiraju ronioce prema standardima CMAS-a, u Hrvatskoj aktivne su i druge međunarodne ronilačke asocijacije, kao što su PADI (Professional Association of Diving Instructors), SSI (Scuba School International), BSAC (British Sub-Aqua Club), NAUI (National Association Underwater Instructors) i druge.
Osnovna razlika između CMAS-a i ostalih ronilačkih asocijacija je u tome što je CMAS definiran kao međunarodna edukativna i športska asocijacija nacionalnih saveza podvodnih aktivnosti, dok su ostale edukativno orijentirane s profesionalnim ustrojem.

Prijava

Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Traži