030
Dr. EMIL AČKO

51260 CRIKVENICA, J.J.Štrosmajera 39

045
Dr. DEJAN ANDRIĆ
21000 SPLIT, Sedam kaštela 2, 021/342-741
IPM HRM
021/526-688 i 021/354-511

093
Dr. MIRJANA ANTUNOVIĆ
21000 SPLIT, Matice Hrvatske 68, 021/370-982

063
Dr. NEBOJŠA ARAS
21000 SPLIT, Spinčićeva 1, 021/364-192
021/515-055(160)

074
Dr. ĐORĐE BANAC
51550 MALI LOŠINJ, p.p. 62, 051/232-155

009
Dr. JOSIP BANIĆ
51280 RAB, Palit 205

031
Dr. DANICA BARKOVIĆ
51221 KOSTRENA, Šojska 25-G, 051/288-731
DZ –INA AMB.DINA OMIŠALJ
051/655–240

068
Dr. IGOR BARKOVIĆ
51221 KOSTRENA, Šojska 25 G, 051/288-731

098
Dr. MARIJANA BEKAVAC
21322 BRELA, Frankopanska 101, 021/618-445

034
Dr. VLADO BJELAJAC
52210 ROVINJ, S.Radića 14, 052/816-934
DOM ZDRAVLJA
052/813-318

090
Dr. DUBRAVKO BJELOŠ
51280 RAB, Kampor 123, 051/725-467

072
Dr. VINKO BORČIĆ
10000 ZAGREB

025
Dr. RUŽICA BRHANOVIĆ
21400 SUPETAR

078
Dr. ŽELJKO BUJAS
22000 ŠIBENIK, Stjepana Radića 125, 022/330-330

058
Dr. SNJEŽANA ČABRAJEC-GRBAC
51410 OPATIJA, Tošina E-10, 051/711-296
DOM ZDRAVLJA Rijeka
051/201-260

052
Dr. JASENKA ČANDRLIĆ
31000 OSIJEK, Gornjodravska obala 88, 031/145-353
OPĆA BOLNICA-anest
031/101-101

053
Dr. KREŠIMIR ČANDRLIĆ
31000 OSIJEK, Gornjodravska obala 88

001
Dr. DARKO ĆURUVIJA
51000 RIJEKA, Istarska 75, 051/621-126
KBC RIJEKA
051/216-899(490)

037
Dr. KRUNO DEŠKOVIĆ
31000 OSIJEK, Dobriše Cesarića 13, 031/554-892

013
Dr. SLAVKO DUJMIĆ
51280 RAB, Palit b.b.

036
Dr. MIKONJA ĐOKOVIĆ
52100 PULA, Negrijeva 37

059
Dr. SLOBODAN ELEZOVIĆ
51280 RAB, Banjol 25, 051/725-321
PRIV.ORDIN.

064
Dr. ALENKA ERCEG-MLADINIĆ
21000 SPLIT, Barakovićeva 18, 021/522-110

088
Dr. ŽELJKA ERCEGOVIĆ
21000 SPLIT, Ostravska 7, 021/371-945
098/225-593

101
Dr. TIHOMIR ETEROVIĆ
21400 SUPETAR, M. Vodanovića 24, 021/640-000
DZ “SUPETAR

017
Dr. RAJKA GABELICA
10000 ZAGREB
KBC REBRO
kir.01/2333-233

067
Dr. IVICA GAGRO
51550 MALI LOŠINJ
051/232 240

051
Dr. STJEPAN GAŠPARIĆ
48000 KOPRIVNICA, Peteravska cesta 97, 048/636-393
01/622-222(643)

083
Dr. GOJKO GOŠOVIĆ
21000 SPLIT, Domovinskog rata 1, 021/343-980

046
Dr. STRACIMIR GOŠOVIĆ
21000 SPLIT, Domovinskog rata 1, 021/43-980

032
Dr. ZDRAVKO GRGUREV
51410 OPATIJA
DOM ZDRAVLJA
051/271-852

060
Dr. DAVORKA GUSIĆ-ŠEBEŠĆEN
51280 RAB, Palit 16, 051/725-276
051/724-109(201)

086
Dr. MIROSLAV HOLOKER
31000 OSIJEK, Gundulićeva 32, 031/127-899

029
Dr. ZOLTAN JELČIĆ
52466 NOVIGRAD, Vergal 9

097
Dr. NILIA JELIĆ
21211 VRANJIC, Obala pomoraca 29, 021/210-875
Ordinacija: 021/220-228

003
Dr. LJILJANA JURIŠIĆ
51000 RIJEKA, Stane Vončine 7, 051/512-702
KBC RIJEKA
051/655-111

028
Dr. DARVIN KALANJ
51260 CRIKVENICA, Nikole Cara-Črnog 3, 051/782-820

023
Dr. MEIRA KATUŠIĆ-KOVAČEVIĆ
51000 RIJEKA, Zagrebačka 9
051/658-111

020
Dr. BRANKO KOPRIĆ
51280 RAB
DOM ZDRAVLJA
051/771-094

002
Dr. DARKO KOVAČEVIĆ
10000 ZAGREB, Bosanska 9, 01/37-55-069
PRIVAT.ORD.
01/6114–182, 099 / 424-701

071
Dr. ALISA KOVAČIĆ
44000 SISAK

004
Dr. DRAGICA KRAMARIĆ
48000 KOPRIVNICA, Trg E.Kumičića 12, 048/827-058
048/ 622-222 (132)

008
Dr. ALJOŠA KRESO
52212 FAŽANA, Put za kanalić 10, 052/517-440
PRIV.ORDIN.
052/24-732

014
Dr. MLADEN KURPES
44000 SISAK

089
Dr. ANTE KUSIĆ
21000 SPLIT, 021/513-093

102
Dr. TONI LUČIĆ-LAVČEVIĆ
21460 STARI GRAD, Put Rudine b.b., 021/765-561

012
Dr. DAVORKA LUKAS
10000 ZAGREB, Domobranska 7, 01/178-965

038
Dr. BORIS MALJEVAC
51000 RIJEKA, Kršinićeva 18, 051/262-933
KBC RIJEKA
051/658-111

024
Dr. JASNA MANDRAPA
51410 OPATIJA
DOM ZDRAVLJA
051/272-308

055
Dr. SMILJA MARAVIĆ-BRAVAR
51000 RIJEKA, Kozala 34-A, 051/516-162
PRIV.ORDIN.
051/214-654

056
Dr. DUBRAVKA MARIĆ
21000 SPLIT, Vukovarska 129, 021/554-262
021/821-700(239)

057
Dr. MARIJA MARJANOVIĆ
51000 RIJEKA, Partizanski put 28, 051/216-298
DOM ZDRAVLJA
051/335-209

027
Dr. VLATKO MARKOVIĆ
22000 ŠIBENIK, Sv.Spasa 2

087
Dr. NEVEN MARTINOVIĆ
51000 RIJEKA, Strossmayerova 12/I, 051/217-806
098/203-057

048
Dr. DARKO MATULIĆ
21000 SPLIT, Kliška 5

100
Dr. MIROSLAV MEDAČ
51000 RIJEKA, Vinka Benca 2, 051/641-777
051/335-727

062
Dr. ARIANA MEDINI
21000 SPLIT, Gundulićeva 36, 021/47-624
021/510-955

084
Dr. JOSIP MIHALJEVIĆ
10000 ZAGREB, Pete Poljanice 4, 01/292-3369
Sektor spec. policije MUP-a

040
Dr. DIONIZIJE MIKULIČIĆ
51550 MALI LOŠINJ
DOM ZDRAVLJA
051/231-824

054
Dr. MARINA MILETIĆ-BARKOVIĆ
51512 NJIVICE, Stražbica 8, 051/846-993

065
Dr. DAMIR MILIČIĆ
35000 SLAVONSKI BROD, A.Starčevića 21
035/446-735

049
Dr. MLADEN MIOVIĆ
20000 DUBROVNIK, I.Matijaševića 10, 020/411-080
DZ-HMP
020/431-778(194)

039
Dr. IGOR MIRKOVIĆ
52100 PULA, Nikole Kopernika 19
OPĆA BOLNICA
kir.052/542-809 i 052/214

043
Dr. DAMIR MIŠLOV
23000 ZADAR, Stjepana Radića 5

035
Dr. IVAN MOHORIĆ
51000 RIJEKA, Diračje 133, 051/611-767
PRIV.ORD.
051/ 614 -111(3144)

091
Dr. VERA MUSIL
10000 ZAGREB, Fallerovo šetalište 35, 01/3695-869

073
Dr. MARKO MUSTAČ
23000 ZADAR, stan: F.Petrića 10, 023/322-102
DZ Zadar Amb.”Tanker”
023 / 314-804

066
Dr. MILENKO NIKOLIĆ
35000 SLAVONSKI BROD, K.P.Krešimira IV 28
035/441-011/kućni1116

021
Dr. BRANKO NINČEVIĆ
21000 SPLIT, Osječka 4

075
Dr. LJILJANA NOVOSEL
10000 ZAGREB, Vile Velebita 26, 01/250-851

103
Dr. ORHANOVIĆ
21000 SPLIT

070
Dr. BRANKA PAVLIĆ-MARIĆ
47250 DUGA RESA, stan: 47000 KARLOVAC A.Starčevića 10, 047/224-477
Amb.”INZL”
047/ 841-122, 047/857-077

010
Dr. NEVEN PEJKOVIĆ
21310 OMIŠ, Slavinj 5

005
Dr. NADAN PETRI
21000 SPLIT
IPM HRM SPLIT
021/526-035

047
Dr. VELIMIR PODOBNIK
42000 VARAŽDIN, I.Milčetića 9, 042/43-848

033
Dr. BRANKO POPOVIĆ
51410 OPATIJA, D.Trinajstića 4, 051/271-337
DOM ZDRAVLJA
051/271-852

016
Dr. MLADEN PREDRIJEVAC
10000 ZAGREB
KBC REBRO
kir.01/2333-233

076
Dr. ISKRA PUSIĆ
10000 ZAGREB, Vramčeva 1, 01/4817-832

077
Dr. ZLATKO RAČKI
51000 RIJEKA, Uljarska 1, 0517213-500

022
Dr. BORIS REINIĆ
51000 RIJEKA, Rastočine Š-4
HITNA POMOĆ
051/672-992

096
Dr. ŽIVKO RIMAC
52221 RABAC, Obala M. Tita 69, 052/872-337

044
Dr. DAVOR ROMANOVIĆ
21000 SPLIT, Put skalica 9, 021/400-046
HRM-LORA

094
Dr. DOBRICA RONČEVIĆ
51000 RIJEKA, Luki 20, 051/678-128
098/257-943

082
Dr. DAMIR SAPUNAR
21000 SPLIT
PAK, KB Firule, Spinčićeva 1
021/556-111

069
Dr. BRANKA SEP-ŠEVERDIJA
52100 PULA

092
Dr. VESNA SKOČIĆ
22211 VODICE, Braće Ćirila i Metoda 5, 022/442-875

042
Dr. SLAVKO STANKOVIĆ
23000 ZADAR, Nehajevska 26, 023/331-161
OPĆA BOLNICA
023/ 315-677(390)

080
Dr. MILORAD STIPANOVIĆ
51000 RIJEKA, Josipa Račića 1, 051 214-654

085
Dr. RADOSLAV STIPIĆ
21000 SPLIT, Mihanovićeva 57a, 021/620-297
IRON-C i “MORNAR” Split
021/358-472

061
Dr. GORDAN ŠARIĆ
31000 OSIJEK, Stanka Vraza 12, 031/124-451
OPĆA BOLNICA
031/101-101(551)

006
Dr. VELEN ŠAROTIĆ
21000 SPLIT, A.B.Šimića 8, 021/370-090

015
Dr. IVAN ŠIMUNDIĆ
22000 ŠIBENIK, Tina Ujevića 10, 022/23-381
022/ 22-499

011
Dr. ZLATKO ŠLEZAK
42000 VARAŽDIN, Trg M.Gupca 52, 042/230-240
042/ 103-173

099
Dr. JULIJANA ŠUJICA-MILJAVAC
42223 VARAŽDINSKE TOPLICE, Trg A. Mihanovića 8, 042/633-243

095
Dr. AMIRUDIN TALAKIĆ
47000 KARLOVAC, Kralja Tomislava 10, 047/611-379

041
Dr. NIKO TOMIĆ
21480 VIS

007
Dr. ANTE VALČIĆ
52100 PULA, Jeretova 41

018
Dr. ŽELJKO VIDAS
51280 RAB
DOM ZDRAVLJA
051/771-094

081
Dr. MIRJANA VUJOVIĆ
20340 PLOČE, Vladimira Nazora 49, 020/679-889
RK “ŠPINUT”

079
Dr. MIMA WEINER
51000 RIJEKA, Opatijska 35, 051/621-301

019
Dr. RADO ŽIC
10000 ZAGREB, Mažuranićev trg 8, 01/449-917
KBC REBRO
01/2333-233

026
Dr. ANTE ŽUPANOVIĆ
22000 ŠIBENIK, B.H.Bilinića 14