Zakoni i Pravilnici
Pristupnice u HRS
Statut HRS-a
Ugovori
Dnevnik ronjenja
Putni nalog HRS-a
Narudžbenica

 

Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti
Ovdje možete pronaći pravilnike koje reguliraju ronilačku djelatnost u Hrvatskoj.
Neki linkovi vode na stranice "Narodnih Novina" i Ministarstava,

Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti (NN 47/99, NN 23/03, NN 52/03, NN 58/03)
    Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (www.mmtpr.hr)
Pravilnik o Uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko-rekreativnog ronjenja
    (NN 105/00, NN 24/03) Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (www.mmtpr.hr)
Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u
    dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske koji su
    zaštićeni kao kulturno dobro (NN 56/03, NN 62/03, NN 12/05) Ministarstva kulture
    (www.min-kulture.hr)
Pravilnik o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja
    (NN 51/96, NN 18/99, NN 23/03) Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka
    (www.mmtpr.hr)
Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04)
Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, NN 32/04,
    NN 68/04, NN 101/04)
Zakon o športu (NN 71/06)
Zakon o udrugama (NN 88/01)
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 71/99)
Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93)
 

2007. © Hrvatski ronilački savez